Åbningstider

Fritidsklubben Kl. 13.00 til 17.00 På alle skoledage - ( 480 ialt kr. pr. mdr.)

Juniorklubben Kl. 13.00 til 21.30 (Fredag dog 22.00) - ( 480 ialt kr. pr. mdr.)

Ungdomsklubben Kl. 17.00 til 21.30 (Fredag dog 22.00) (280 ialt kr pr. mdr.)

 

Medlemmer der går i 5. klasse må komme i klubben fredag aften

Fritidsklub Fra 4. & 5. Klasse.

(Med skift til J.K. 1. april i 5. klasse og må derefter komme i klubben hver aften)

Juniorklub 6. til 8. Klasse (8. klasse dog først fra kl. 15.30 om dagen)

 

Juniorklubben, ungdomsklubben og ældreklubben

Har ligeledes åbent kl. 9.00 til 17.00 på alle officielle skolefridage (Sommerferien 9.00 - 16.00)

NB: kl. 9.00 til 17.00 på alle officielle skolefridage, efterårs- & vinterferie (Sommerferien 9.00 - 16.00)

 

Vi har lukket mellem Jul & Nytår, hele påskeugen, samt alle indelukkede feriedage

Iflg. Hvidovre Kommune, f.eks. fredag efter Kr. Himmelfartsdag

Ind- og udmeldelse skal ske på www.borger.dk (nyt vindue)  med mindst 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

 

FK & JK: Der tilføres 150.– kr pr. måned til materialekortet, de kan bruges til materialer

(f. eks. kreativ & bagning)

Pengene kan ikke overføres fra måned til måned…