Inklusion

Det handler om aktiv deltagelse i fællesskabet og om at minimere eksklusion.

At være en del af fællesskabet har afgørende betydning for vores medlemmers videre udvikling.

At skabe inkluderende lærings - og udviklingsmuligheder   

Formål for dagtilbud   §  7

 

STK  2

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn for en god og tryg opvækst.

 

STK 3

Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, der giver børn muligheder for fordybelse, udforskning og erfaring.

 

STK 4

Dagtilbud skal give børn  medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati, selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Hvorfor fællesskabet som udgangspunkt i pædagogisk praksis ?

 

Mennesket som et socialt væsen

Det forpligtende fællesskab, ansvar

Læring i fællesskabet

Deltagelse kan kun læres ved deltagelse

 

ANTAGELSER OM DET INKLUDERENDE FÆLLESSKAB.

Alle børn har ret til et fællesskab

Alle børn har brug for at blive set og hørt

Alle børn er forskellige og skal behandles forskelligt

Det er pædagogerne som skal være med til at tilrettelægge børns muligheder for udvikling, trivsel og læring

 

INKLUDERENDE PÆDAGOGIK - HVAD KRÆVER DET

Pædagogisk faglighed , rutiner i analyse , reflektion og opmærksom på barnet `s ressourcer og viden om barnets interesser.

Engagerende , deltagende og nærværende pædagoger

 

 

TEGN PÅ INKLUSION :

Danalund inkludere flere udsatte børn og unge med diagnoser uden støtte

Når børn med særlig behov søger aktiviteter og selv er igangsætter.

Når børn med særlig behov deltager i andre aktiviteter med børn og unge og bliver accepteret.

Når børn med særlig behov aktivt bruger pædagogerne

Når hele personalegruppen arbejder inkluderende.