Bestyrelsen

Inge Ribers (Formand)

Finn Frisdahl (Formand Støtteforeningen)

Lars Flænø Nielsen (Medarb repr & Støtteforening & TR)

Ny kommer (Fagforeningens Boligforening FB)

Claus Madsen (Forældrerepræsentant)

Jesper Skov (Forældrerepræsentant)

Anders Pedersen (Forældrerepræsentant)

Dorthe Olsson (Forældrerepræsentant)

Ny kommer (Forældrerepræsentant)

Camilla Skovby (Forældrerepræsentant)

Kim Helmersen (Kommunen)